I-DOK tanúsított iktató rendszer

A közfeladatokat ellátó szervezeteknél az elektronikus ügyintézés megvalósítása, ma már nem alternatívaként, hanem követelményként jelenik meg.
Az e-ügyintézés fontos eleme az elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer, ami kiemelt szerepet tölt be a közigazgatási szervezeteknél. Az ügyek és iratok kezelésére, a dokumentumok teljes életciklusban megvalósuló menedzselésére szigorú törvényi előírások vonatkoznak, a feldolgozott adatokból meghatározott tartalomban és formában hatósági statisztikák, jelentések elkészítését kell biztosítani.
Miközben az ügyek és iratok száma folyamatosan növekszik, a feldolgozási munkafolyamatok időszükségletének csökkentése jelenik meg célkitűzésként. Az általános elvárásként megfogalmazott követelmények, úm. törvényi előírásoknak való megfelelés, könnyen elsajátítható, egyszerű kezelési eljárásokat alkalmazó, bővíthető, rugalmasan építkező szoftver megoldás szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy egy korszerű, a modern kor minden elvárásának megfelelő megoldásról beszéljünk. A felettes szervek és az ügyfelek részéről jelentkező megnövekedett igényeknek, ill. a szervezeteken belül felmerülő vezetői elvárásoknak való megfelelés, komoly kihívás elé állítja az informatikai cégeket.

A megoldások minőségének elbírálása viszont ma már nem szubjektív értékítéletként jelenik meg. Ezt hivatott biztosítani a 24/2006 BM-IHM-NKÖM rendelet, ill. az ehhez kapcsolódó Tájékoztató az iratkezelő szoftverekről és azok terméktanúsításáról.
A szabályozás előírja a közfeladatot ellátó szervezetek számára, 2009. január 01-től auditált, minősített iratkezelő szoftver kizárólagos használatát.

A Breona Kft. ennek megfelelően fejlesztette ki iktató-, ügykövető- és dokumentumkezelő rendszerét, (I-DOK) amit a Certop Termék és Rendszertanúsító Ház Kft. 2007. április 02-án tanúsított iratkezelő szoftverként elismert.

Az iktató-, ügykövető- és dokumentumkezelő rendszer része az elektronikus dokumentumkezelés és az elektronikus aláírás kezelése is, valamint közigazgatási portál modult is tartalmaz.

A kibővített rendszer felépítése, és funkciói