E-learning

A Breona Kft. E-learning oktatási keretrendszerek bevezetésében is jelentős tapasztalatra tett szert. Az E-learning megoldásokra a Breona Kft. az ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und ArbeitskooperationsSystem = Integrált Oktatási, Információs és Csoportmunka Rendszer) keretrendszert javasolja, amely egy nyílt forráskódú (open source), internetes felületen működő e-learning keretrendszer (LMS), amely azon túl, hogy teljes körű megoldást kínál az egyes taneszközök (tananyagok, tesztes stb.) online használatára, lehetőséget biztosít virtuális iskola kialakítására, mellyel az egyes csoportok, kurzusok illetve taneszközök karbantartása egy keretrendszeren belül valósul meg.

Az ILIAS keretrendszeren belül az egyes csoportok, kurzusok, valamint taneszközök hierarchikus struktúrába való rendezésével akár egy olyan virtuális iskola is kialakítható, amelyben a hallgatók a személyes jelenlét teljes mellőzésével végezhetik tanulmányaikat.

Az ILIAS keretrendszer számos szolgáltatást nyújt az online tanuláshoz. A felhasználók a bejelentkezés után a keretrendszer egy olyan privát területére érkeznek, amely testre szabva kényelmesebbé tehetik a rendszer használatát, és fokozhatják annak hatékonyságát.

Legfontosabb jellemzői az LCMS (tananyag - szolgáltató és - fejlesztő keretrendszer) alapfunkciók mellett:

 • Szereporientált jogosultsági rendszert (Role Based Access Control [RBAC]) használ, a hallgatók, tanárok tevékenységei jól elkülöníthetők.
 • A tanulási környezet testre szabható: az ILIAS „Munkaasztalán" lehet kezelni az aktuális kurzusokat, tananyagokat, fórumokat, csoportokat, fogalomtárakat, ILIAS belső e-mailt, a személyes adatokat (jelszó változtatása), a keresési funkciót, webcímeket.
 • A központi taneszköz tároló tartalmazza az összes olyan tananyagot, kurzust, fórumot, gyakorlatot, tesztet, fogalomtárat, amelyet a felhasználó jogosultságai alapján elérhet.
 • Belső levelezőrendszer, fórumok, chat, wiki, a csoportmunka lehetősége biztosított.
 • Integrált, SCORM kompatibilis tananyag-szerkesztői környezet (tananyagmodulok vagy digitális könyvek létrehozása) áll a tanárok rendelkezésére.
 • Anonim és nevesített önértékelő tesztek és kérdőívek kezelése és kiértékelése.
 • Kurzusok, tesztek, tananyagok egymásra épülésének kialakítása az előfeltételek meghatározásával.
 • Közös Wiki szerkesztése hallgatók és tanárok részére egyaránt.
 • A tanulmányi előmenetel nyomkövetése.
 • A rendszer megjelenése könnyedén testre szabható.
 • Az ILIAS az alábbi oktatási szolgáltatásokat tartalmazza:
  • Multimédiás (szöveg, kép, hang, film, animáció), interaktív tananyagok készítését támogatja, melyek hatékonyabbá és élményszerűbbé tehetik az ismeretek elsajátítását.
  • Internetes kommunikáció, amellyel egyszerűbb, gyorsabb a tanár-hallgató és a hallgató- hallgató közötti információcsere (e-mail, fórumok, chat).
  • Automatikus kiértékelést végző, hallgatók önellenőrzését segítő tesztprogramok.
  • Elektronikus fogalomtár, amelynek definíciói azonnal lehívhatók.
  • Kurzusok készíthetők ahová tagok csatlakoztathatók, tanulmányi előmenetelük lépésről lépésre nyomon követhető, a kurzusnak kezdő objektum, előfeltételek állíthatók be, így a hallgatók teljesítménye a képzés során végig figyelemmel kísérhető.
  • Kurzusesemények/konzultációk hozhatók létre, ezekhez a felkészülést segítő fájlok csatolhatók, a hallgatók és a tanárok akár személyesen, akár on-line megvitathatják a képzés során felmerült kérdéseiket, problémáikat.

A Breona Kft. szakemberei átfogó ismeretekkel rendelkeznek az ILIAS keretrendszerről, így hatékonyan tudják az elvárt igényeket a segítségével megvalósítani.